KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Novice

Register žrebet 2020

Register žrebet 2019

Seznam preglednih mest 2020

Spletna stran KRZS

Register žrebet 2018

Register žrebet 2017

Seznam preglednih mest 2018

Obvestilo žrebčarjem

Razstava enoletnikov 2017 uspela

Razstava enoletnikov 2017

Seznam živali za sejem AGRA 2017

Pregledna mesta za čipiranje žrebet 2017

Register žrebet 2016

Poročilo z razstave enoletnikov 2016

Vabilo na 2. razstavo enoletnikov

Za udeležence razstave

Vabilo na 2. razstavo enoletnikov

Vabilo AGRA

Pregledi rodovniških kobil

Obvestilo rejcem

Register žrebet 2015

Register žrebet 2014

Plemenjaki 2016

Obvestilo rejcem

Licenciranje žrebcev za sezono 2016

Razstava enoletnikov

Razstava kasačev v Šentjerneju

Rejski utrinki

Pregledna mesta za čipiranje žrebet


Obvestilo rejcem

KRZS naproša vse rejce, katerih kobile so letos že žrebile, da ne pozabijo v roku 30 dni po žrebitvi na Veterinarsko fakulteto poslati POROČILO O ŽREBITVI, v kolikor to še do zdaj niso storili!

Poročilo je nujno potrebno za organizacijo preglednih čipirnih mest, je pa tudi obvezno za sam postopek.
Pogoj za registracijo žrebeta je pripustni list s poročilom o žrebitvi (katerega se torej pošlje v roku 30  od žrebitve). Žrebe mora ob nogi matere biti pripeljano na v naprej določena čipirna mesta. Prisoten mora biti veljaven ID kobile. Če je kobila uvožena, mora biti vpisana v Centralni register kopitarjev in imeti izdan veljaven export certifikat.

O čipirnih mestih boste rejci obveščeni kmalu. Prosimo, da se držite navodil.

KRZS

Na vrh


Spoštovani rejci in rejke!

Ker je plemenilna sezona pred vrati, vas v izogib nepotrebnih kasnejših zapletov opozarjamo in naprošamo, da pred naravnim pripustom vaše kobile pod izbranega plemenjaka preverite, če ima žrebec veljavno plemenilno licenco v Sloveniji oziroma, da s pripustom počakate, dokler je ne pridobi.

Podobno velja za umetne osemenitve, bodisi z živim ali zamrznjenim semenom. Osemenjevati se sme le s semenom priznanih plemenjakov, odobrenih v UET (Evropska kasaška unija), v skladu z njihovim pravilnikom. Predvsem opozarjamo, da ne semenite s semenom že poginulih žrebcev, razen če so preminili po 1.1.2016.
Prodajalec semena vam mora z vsako dozo semena predložiti ustrezen certifikat, na katerem je vpisano poreklo, datum odvzema in serijska številka doze semena. Osemenitev lahko  izvede samo veterinarska organizacija, ki vam bo za svojo storitev izdala potrdilo. Tega
boste poleg certifikata o semenu potrebovali za registracijo žrebeta.
Pravilnika, ki bi urejal umetne pripuste, žal še nimamo, zato se poskušamo držati pravilnika UET.

V kolikor ste, oziroma boste v kakršnikoli dilemi v zvezi z letošnjim pripustom, se prosimo obrnite na Kasaško rejsko združenje (e- mail: zdruzenje.krzs@gmail.com) in poskušali vam bomo pomagati po naših najboljših močeh, v dobro vas rejcev in celotne slovenske kasaške reje.

Lep pozdrav in uspešno plemenilno sezono vam želi,

Strokovni svet KRZS

Na vrh


Obvestilo lastnikom plemenskih kasaških žrebcev –
LICENCIRANJE  žrebcev za sezono 2016

Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev in Kasaško rejsko združenje Slovenije obveščata, da bo redno licenciranje kasaških žrebcev za plemenilno sezono 2016 potekalo     1. marca 2016 ob 11. 30 na Veterinarski fakulteti, Cesta v Mestni Log 47, Ljubljana.

Licenciranje je obvezno za vse kasaške žrebce, ki so bili prvič licencirani za določen čas v letu 2013 in katerih lastniki želijo podaljšati njihovo licenco, ter za vse kasaške žrebce, ki kot
plemenjaki še niso priznani v Sloveniji in bi si lastniki licenco želeli pridobiti.

Lastniki morajo na pregledu predložiti:
- veljaven identifikacijski dokument (ID) žrebca z urejenim lastništvom
- opravljen test na IAK (infekciozna anemija kopitarjev)
- opravljen test na KAK (virusni arteritis)

Žrebcem, ki jih bo komisija odobrila, bo potrebno opraviti še preiskavo na CEM. Žrebcem, ki bodo kot plemenjaki priznani prvič, pa bo potrebno opraviti tudi androloški pregled semena.

Za vse dodatne informacije pokličite na Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev - telefon 01 477 93 85.

(povzeto iz dopisa DPO VF)

Na vrh


Razstava enoletnikov

Na dan Martinovih dirk  8. 11. 2015 smo organizirali prvo razstavo enoletnikov na željo in celo zahtevo rejcev, da nekaj naredimo za promocijo naše reje, da privabimo gledalce in potencialne kupce. Da pokažemo te prekrasne živali, še preden pridejo na stezo in pokažemo vsem, ki se ukvarjajo s tem športom, da je del življenja tekmovalnega konja le-ta preživel pri rejcu. Da je do tega enoletnika prišlo, je rejec želel pripustiti kobilo, je skrbno načrtoval katerega plemenskega žrebca bo pripuščal. Nekateri rejci so noči prespali v hlevu, da bi pomagali pri porodu, nekateri so doživeli razočaranje ob poginu žrebeta, ob problemih pri zabrejitvi. Marsikdo leta čaka, da bi dobil žensko potomko za nadaljevanje rodu, pa se mu ne posreči. Tega truda in vloženega denarja ne vidi nihče od kupcev, ki vidijo pred sabo samo konja, ki jim bo služil na tekmovanju. Koliko stroškov ima  rejec, je tekmovalnemu špotu neznano. Tistih žrebet ali konjev, ki so na tej poti do kupca odpadli, ne vidi nihče razen rejca. Ti, ki pa so prišli na razstavo so lahko ponosni, saj imajo enoletnika, ki ga želijo pokazati, se z njim pohvaliti. Vsi razmišljajo pozitivno, da se bo njihov enoletnik razvil v dobrega, hitrega tekmovalnega konja. Nekateri od teh bodo gotovo med najboljšimi, nekateri rejci bodo razočarani, saj ne bodo prišli niti do dirke. To je čar in teža reje.
Na razstavi smo uživali v lepoti  žrebčkov, žrebic, mladostnikov, najstnikov, ki se že učijo prvih pravil obnašanja na stezi in v sulkiju. Težko je opisati navdušenje rejcev, s kakšnim ponosom so pokazali bodoče športnike. Pa tudi publika se je vživela v ocenjevanje, vsak je našel svojega favorita, ki ga bo čakal, da se pojavi na dvoletnih dirkah. Naslednje leto bomo preverjali ali smo imeli prav pri izbiri bodočih šampionov, ali pa smo se popolnoma zmotili. Kajti izgled ni vse, pa tudi pedigre ni vse, konji navsezadne tečejo z nogami, izdržijo s pljuči, zmagujejo pa s srcem. Kdo od teh lepotcev pa ima  zmagovalno srce, bomo videli naslednje leto.
Razstava je bila namenjena bolj rejcem, da se med sabo srečujejo, primerjajo svoje živali, se družijo in pokažejo kasaški publiki svoje živali, svoje delo, hkrati pa spodbujamo pozitiven odnos do slovenske reje. To se je v nedeljo tudi zgodilo. Na neverjetno topel novemberski dan se je razstave udeležilo 16 enoletnikov, ki so presenetili s svojo mirnostjo in  ubogljivostjo. Spet lahko zatrdimo, da so kasači delovna pasma, saj so zelo ubogljivi, želijo delati in sodelovati s človekom. Res pa je, da je bilo do sedaj v njih  vloženo že kar nekaj dela. Nekateri so že podkovani, vsi pa so bili  v dobri telesni kondiciji in skrbno urejeni. Za to gre zahvala našim rejcem in lastnikom, ki jih že vlamljajo in učijo vožnje v sulkiju. Presenetil nas je tudi pozitiven odziv publike in začel se je praznik.
Praznovanje se je nadaljevalo pred hlevi, kjer nam je Ljutomerčan d.o.o. sponzoriral odojka in ob dobrem vinu in poticah se je naše druženje zaključilo. Spet smo pokazali kasaški družini, da smo več kot samo nasprotniki in tekmovalci, ampak da smo predvsem prijatelji, ki nas druži eno-ljubezen do tega lepega športa in hitrih konj.
Razstavljene živali je že v hlevu začela ocenjevati strokovna komisija, ki so jo sestavljali trije člani, strokovna sodelovka z VF Karolina Cerk Jamnik in dva naša rejca Marko Slavič in Andrej Ledinšek. Vsakega enoletnika je poslikal tudi Jošt Dolinšek in kmalu bodo objavljene tudi fotografije z razstave. Na koncu so bili tudi objavljeni končni rezultati ocenjevanja. Ocenjevalna lista je sestavljena iz skupno petih ocen, ena je pasemski tip, telesna zgradba in fundament, izdatnost in elastičnost hodov, pedigre in splošni vtis. Vsa prva tri mesta so dobile žrebice, kar je navdušujoče za rejo. Prva mesto je dobila Pjevačica, pelji me, rejca Franca Novaka, drugo mesto je dobila Tiffany Stars rejca Petra Zadela, tretja pa Perlita rejca Miroslava Antoliča. Vsi udeleženci so dobili priznanja in eno vrečo športnih krmil, prvi trije pa simbolične nagrade. Prilagam še seznam razstavljenih enoletnikov
1.    DELARIS (Dekota – Lariss); žrebček 2014
Rejec: Hočevar Jože, Bizoviška cesta 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje
Lastnik: Hočevar Jože, Bizoviška cesta 47, 1261 Ljubljana – Dobrunje
2.    DONINA (Dinka – Lester) ; žrebica 2014
Rejec: Jože Sagaj, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Lastnik: Jože Sagaj, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3.    LUNIKO LOVE (Luna – Uniclove); žrebček 2014
Rejec: Janko Sagaj, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Lastnik: Janko Sagaj, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4.    ANINA SAXO (Aelandra Vita – Saxo de Vandel); žrebica 2014
Rejec: Janko Sagaj, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Lastnik: Janko Sagaj, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5.    JUST DO IT (Jasna – Persugill); žrebček 2014
Rejec: Jernej Bauman, Poljska 2a, 2327 Rače
Lastnik: Branko Kristl, Užiška cesta 24, 9240 Ljutomer
6.    FESTIVAL AS (Fonda AS- Lester);  žrebček 2014
Rejec: Simon Slavič, Šalinci 4a, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Lastnik: Simon Slavič, Šalinci 4a, 9242 Križevci pri Ljutomeru
7.    TIFFANY STARS  (Taf Star Vita - Persugil); žrebica 2014
Rejec: Peter Zadel st., Radohova vas 16, 1296 Šentvid pri Stični
Lastnik:Peter Zadel st., Radohova vas 16, 1296 Šentvid pri Stični
8.    PERLITA (Perlina – MysticalCrown); žrebica 2014
Rejec:  Miroslav Antolič, Bunčani, 9241 Veržej
Lastnik: Miroslav Antolič, Bunčani, 9241 Veržej
9.    DORA L (Didi – Lester); žrebica 2014
Rejec: Kosi Alojz, Grabe, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Lastnik: David Antolin, Grabe 2, 9242 Križevci pri Ljutomeru
10.    HIGH SCORE GILL(Hurrit Bel - Persugill); žrebica 2014
Rejec: Tomaž Košak, Pristavlja vas 41, 1360 Vrhnika
Lastnik: Tomaž Košak, Pristavlja vas 41, 1360 Vrhnika
11.    PJEVAČICA, PELJI ME(Pernila – Gerd November); žrebica 2014
Rejec: Franc Novak, Šalinci 34, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Lastnik: Franc Novak, Šalinci 34, 9242 Križevci pri Ljutomeru
12.    PETERKA I. (Petrana Lobell – Gerd November); žrebica 2014
Rejec: Franc Novak, Šalinci 34, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Lastnik: Franc Novak, Šalinci 34, 9242 Križevci pri Ljutomeru
13.    RIGILL (Rio Vista Vita – Persugill); žrebček 2014
Rejec: Tomaž Lavrenčič, Vrhpolje 8,  5271 Vipava
Lastnik: Tomaž Lavrenčič,  Vrhpolje 8, 5271 Vipava
14.    FOKA (Fenita – Saxo de Vandel); žrebica 2014
Rejec: Saša Seršen, Frana Kovačiča 17, 9241 Veržej
Lastnik: Saša Seršen, Frana Kovačiča 17, 9241 Veržej
15.    ISKRA KP (Ina - C TøjFrøkjær); žrebica 2014
Rejec: Štefan Predan, Ješenca 1, 2327 Rače   
Lastnik: Štefan Predan, Ješenca 1, 2327 Rače
16.    ARDNAS (Abarta – Lester); žrebček 2014
Rejec: Franc Jureš, Babinci 26, 9240 Ljuitomer
Lastnik: Franc Jureš, Babinci 26, 9240 Ljutomer
Moj zaključek je, da je naša reja  na visokem nivoju, konji naše reje so že konkurenčni v tujini. To je zasluga naših rejcev in v nedeljo smo imeli priliko, da smo jim pokazali, da jih cenimo. Zahvaljujem se vsem, ki ste nas podprli v prizadevanju pri izvedbi razstave, posebej Ani  Šonaji, ki je zadnje štirinajst dni neumorno delala, da je vse teklo tako kot treba.
Predsednica
Mojca Nushol

Na vrh


POROČILO KRZS Z RAZSTAVE V ŠENTJERNEJU

Razstava v Šentjerneju ob 130 letnici kasaškega športa se je odvijala na sejmišču v Šentjerneju. Udeležba konj je bila skoraj popolna, vreme je bilo v začetku jesensko mrzlo, potem pa enkratno, prav tako vdušje. Takšno navdušenje s strani razstavljalcev konj že dolgo nisem doživela. V zgodnjem jutru je bilo potrebno nahraniti živali, jih očistiti in pripeljati na razstavo, da bi pokazali svetu v malem kaj redimo, s čim se ukvarjamo, kaj je namen tega lepega športa. Ne samo tekmovanje, ampak ljubezen do reje konj, do živali v prvem planu, do druženja in prijateljstva. Tu niso bili pokazani samo zmagovalci, ampak od začetka plemenska kobila, plemenski žrebec, pa enoletniki, pa neizkušeni tekmovalci, do vrhunskih tekmovalcev, pa kasačev samo za jahanje in predvsem kasačev, ki so našli srečo po koncu kariere. Konji so bili očiščeni, v dobri telesni kondiciji, preprosto mirni, prijazni do gledalcev, kot, da se želijo s svojimi lastniki pokazati. Kasač kot pasma se je ta dan pokazal v najlepši luči. Med obiskovalci je bilo veliko rejcev konj drugih pasem, tudi predsednik združenja rejcev hladnokrvnih konj Jože Mihelčič je prišel pogledat kakšne konje imajo v okolici Šentjerneja. Temu rečemo preprosto praznični dan. Ponosna sem, da je bila razstava izpeljana prav v mojih začetkih predsedovanja, čeprav so ves del organizacije izpeljali zaljubljenci v ta šport iz Šentjerneja. Posebno se je pri organizaciji potrudil Ivan Košak, s katerim sva bila skoraj vsak dan pred razstavo povezana po telefonu, da sva obnavljala zgodovino posameznega rejca in rodovnikov njihovih živali. Vojo Maletič je s pomočjo Petre Retelj že štirinajst dni pred razstavo izdelal enkraten katalog in vse živali predstavil po njihovih rezultatih. Vsaka razstavljena žival je dobila zahvalno plaketo s strani rejske organizacije in roseto. Katalog in zahvale je izdala in financirala občina Šentjernej. Pozdravni govor je dal župan Ratko Luzar, pa generalna sekretarka Kasaške centrale Maša Habjan, razstavo je komentiral Bratkovič Janez, jaz pa sem imela čast dodati strokovni komentar k vsaki živali. Krasne utrinke pa so zbrale fotografinje Otilija Maletič in novinarka Dolenjskega lista, ki je naredila tudi reportažo. Slike lahko pogledate na facebook strani revije Kas. Popoldne so imeli še slavnostno sejo v Kulturnem domu, ob 17h pa Jernejevo povorko z udeležbo vsaj 50 konj. Brez podpore občine seveda tega vsega ne bi bilo. Želim si, da bi razstava kasačev v Šentjerneju pripomogla k promociji kasaškega športa, predvsem pa je pokazala, da mi, ki se s tem športom ukvarjamo nismo konkurentje, rivali, nasprotniki ampak prijatelji, ki nas šport povezuje in osrečuje. Hvala Šentjernejčanom, ki ste pokazali, da smo tudi z novo rejsko organizacijo na pravi poti.

Vaša predsednica mag.Mojca Nushol

Na vrh


Rejski utrinki

Tradicija kasaške reje pri nas sega že v 19.stoletje, ko je naša država še bila pod Avstroogrsko in je rejo konj podpirala ta močna država. V tistem času je konj imel tudi pomembno vlogo pri obrambi države( v vojski), predvsem pa kot delovna sila in prevozno sredstvo. Na vseh področjih konjereje  se je vzporedno razvijal konj kot športna žival, ker imamo Slovenci močno privzgojen športni duh. V Prlekiji in okolici Šentjerneja se je torej razvijal poleg težjega delovnega konja tudi lažji , hitrejši konj, ki je prevažal vino iz vinorodne pokrajine do Italije in Avstrije. Športni duh  našim rejcem ni dal miru, da ne bi le-tega konja uporabljali tudi za dirke, ki so se na začetku odvijale iz vasi v vasi. V Prlekiji od Križevcev do Ljutomera, na Dolenjskem od Šentjerneja do vasi Groblje.….

Zato so želeli rejci pripuščati ne samo dobre delovne žrebce, ampak tudi hitre plemenske žrebce čiste kasaške krvi. Tako je nastal prek prvih izvornih toplokrvnih kobil tudi naš ljutomerski kasač, ki lahko v današnjem času uspešno konkurira na vseh naših hipodromih in tudi bližnji tujini. Kmalu  so rejci sami izločili počasnejše rodove ljutomerskega izvora in po ukinitvi kobilarne Turnišče odkupili kar nekaj odličnih plemenskih kobil, ki nadaljujejo slavo ljutomerskemu kasaču, izhajajo pa predvsem od uvoženih ameriških kobil. Kljub vsem kvalitetam, ki jih ponuja ljutomerski kasač, so se naši rejci vseskozi naslanjali na tuj genetski potencial, ki je prihajal z uvoženimi plemenskimi žrebci in vseskozi tudi z uvoženimi plemenskimi kobilami( med njimi je gotovo najpomembnejša nemška kobila Julira, katere potomci so močno zaznamovali kasaško sceno zadnjih dvajsetih let)Ker je tega bilo v manjšem številu, se nihče ni počutil ogroženega, močan športni duh in želja po hitrejšem kasaču nas še vedno vodi na Švedsko, Ameriko, Francijo in zadnji čas v Italijo, da bi dobili čim hitrejšega kasača. Zaradi splošne gospodarske krize, ki se je odrazila v vsem kasaškem športu v Evropi, predvsem v sosednji Italiji, so tudi tam rejci inlastniki naenkrat zmanjševali  živali in cena je skokovito padla. Veliko št. predvsem italijanskih konj je ogrozilo trg slovenskega kasača in naši rejci so se odzvali z manjšim pripustom, saj svojih žrebet niso mogli več prodati. Trg je določil ceno, ki pa je bila nižja od vložka rejca v vzrejenega konja. In začeli smo se končno spraševati kaj bo z domačo rejo, kaj bo z našimi rejskimi dirkami, ali jih bomo še lahko prirejali oziroma ali bomo še našli dovolj domačih konj ene generacije. Vsa nesoglasja med dvema rejskima organizacijama so prinesla še dodatne posledice kot je izguba finančnih sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo rejskima organizacijama. Rejci pa so vseskozi nezadovoljni, a njihova pripadnost in ljubezen do reje ostaja dalje, le izkoristiti jo moramo. Pravih rejcev pri kasačih ni veliko, takih , ki so reji posvetili življenje, ki imajo v istem hlevu  že tretjo ali četrto generacijo svojih kasačev. Ti rejci  v večini redijo še vedno ljutomerskega kasača, saj jih nanj veže očetnjava. Ta pa je močnejša od same želje po hitrosti in slave na hipodromu. Kako združiti naše rejce v svoji ljubezni in poiskati pravo pot do uspeha? Uspeh bi že bil, da bi lahko rejci prodali enega enoletnika na leto in si tako zagotovili finančne pogoje za naslednje žrebe, za mogoče dražji pripust pod kvalitetnega žrebca. Vsak rejec je dobrodošel, pa čeprav bo vzredil samo prvo žrebe svoje ljubljene kobile, verjetno prej uspešne tekmovalke. Vsaka uspešna tekmovalna kobila, ne glede na poreklo je dobrodošla v naši reji, ne glede na to iz katere države je prišla. Predvsem se moramo razveseliti francoske genetike, ki ima manj ozkega križanja kot ameriška. Že včasih smo načrtno uvažali francoske žrebce (Deauville, Durbar), da bi naše kobile oplemnitili s francosko krvjo. Francoska kobila Sissi des Cimes je dala eno zvenečih imen našega športa Surijo . V čistem ameriškem kasaču se pojavlja mnogo dednih napak, ki so prinesle s sabo mnogo bolj občutljivo žrebe in tekmovalca, kot smo ga bili navajeni. V naših pogojih se mnogokrat ti konji ne obnesejo tako kot smo želeli. Zato moramo pustiti rejcem , da sami presodijo, ali bodo redili ljutomerskega kasača ali ameriškega ali francoskega. V prihodnosti se bo pokazalo katera pot je boljša, v vsakem primeru je bolje vzeti več poti , kot pa vse graditi na eni poti, ki mogoče ne vodi v dovolj hiter napredek. Ko gledam mlade družine, ki obiskujejo dirke in se s tem športom bolj ali manj intenzivno ukvarjajo , vem da kasaški šport pri nas ne bo propadel. Lahko pa propade naš rejec, tako kot je na Hrvaškem ali delno v Vojvodini, kjer tudi tradicija kasaške reje ni tako močna.Želela bi, da se vsi, ki se ukvarjamo s tem športom začnemo zavedati, da drevo raste iz koreninin, korenine kasaškega športa se  začnejo z rejcem. Če bi vsi , ki kupujete kasaškega konja prvo pogledali po slovenskih kasačih, čeprav so mogoče malo počasnejši, so pa včasih izdržljivejši, manj občutljivi , če bi podprli domačega rejca in za primeren denar kupili slovenskega kasača, bi bil to že dober začetek za našega rejca. Ko gledam Dream Catherja ko zmaguje na tujih hipodromih, če se spomnimo Dena v Milanu, kako zanosno smo navijali zanj, če se spomnim nastopov Lil Kim,Filipane in Lucki Boya v tujini, sem ponosna na rejo ljutomerskega kasača. S ponosom smo spremljali tudi uspehe Persugilla in Jo HV v tujini, ker sta slovenska kasača, zrasla na naših travnikih, naši rejci so ju poslali v tujino in nista nas razočarala. Ko pomislim koliko naših mladih tekmovalcev nastopa na tujih hipodromih in zmaguje , nič hudega če z italijanskimi konji , je to dokaz, da je naš šport v zadnjem času naredil velik  napredek. Da se naš tekmovalec pojavi na Vincenessu, to so bile včasih samo sanje. Želim, da ne bi ljubosumje in lokal patriotizem zaviral napredek kasaške reje pri nas. Dovolite , da rejsko politiko vodijo rejci, tako kot je to že davno v Evropi. Rejska politika in rejski programi niso dokončni, se spreminjajo , gredo naprej s časom in gospodarsko situacijo. Nekateri naši najmočnejši rejci ljutomerskega kasača so se že obrnili na tujo genetiko. Imajo vso pravico, saj je reja draga in je država ne podpira, sloni na sredstvih rejca. Do sedaj države še nismo mogli prepričati, da je katerakoli konjereja pomembna za Slovenijo, saj so predvidena sredstva za podporo rejca tako majhna, da lahko rečemo, da ne vplivajo na količino živali.  Z novo rejsko organizacijo, ki ste jo podprli, smo se obvezali , da se držimo statuta in rejskega programa, ki enakovredno obravnavata kobilo ljutomerskega rodu ali kobilo, ki je uvožena iz tujine. To ločevanje je bil tudi večen spor prejšnjih rejskih organizacij. Ob vseh teh sporih pa smo izgubljali rejca, ki bi sploh želel rediti eno ali drugo kobilo, če ima sploh smisel, da ju ločujemo. Na žalost tudi nekaj močnih rejcev in ljubiteljev tega športa ni več med nami,  kar ima negativen vpliv na št. rojenih žrebet. Odziv rejcev na novo organizacijo  je dober, želijo sodelovati pri oblikovanju boljšega odnosa kasaškega tekmovalnega športa do rejca. Rejcu slovenskih kasačev moramo dati primerno mesto, tako kot je to v tujini. Ne pričakujem velikega preskoka , želim, da vsako leto naredimo nekaj majhnih premikov v tem odnosu, želim, da slovenski kasač spet dobi svojo ceno, da se spet pojavijo kupci, ki bi želeli kupiti dobrega enoletnika,dvoletnika , preizkušenega troletnika ali  mogoče dobrega bodočega derbista. Seveda za primerno ceno . Če bomo s skupnimi močmi uspeli promovirati prodajo naših kasačev bo velik cilj izpolnjen. Višji denarni skladi v dirkah bi zagotovo povečali povpraševanje po slovenskih kasačih. Trkam vsem, ki kupujete tekmovalnega konja na narodno zavest. Ponesimo slovenskega kasača na naše in tuje hipodrome, podprimo rejca slovenskih kasačev.  Še veliko dela je pred našo organizacijo in vesela bom konstruktivnih predlogov.

Lepo vas pozdravljam

Vaša predsednica

Mag.Mojca Nushol

Na vrh


PREGLEDI RODOVNIŠKIH KOBIL IN NARAŠČAJA,

PREGLEDI ZA SPREJEM V RODOVNIK IN PREGLEDI OSLOV V LETU 2015

Redni letni pregledi kobil in naraščaja ter oslov bodo potekali v mesecih juliju, avgustu in septembru 2015.

Za vse pasme konj razen lipicanca izvaja strokovne naloge vodenja rodovniških knjig v Republiki Sloveniji Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev,Veterinarska fakulteta, kot Druga priznana organizacija v konjereji – DPO VF oz. kot Priznana organizacija v konjereji – PRO VF.

Rejci so dolžni pravočasno poslati natančno izpolnjeno originalno Potrdilo o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi na naslov:

Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.

V primeru, da Potrdila o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi ne bomo prejeli v predpisanih rokih, se bo pri registraciji žrebeta dodatno zaračunal strošek preverjanja dokumentacije.

Žrebeta morajo biti na preglede privedena v letu rojstva obvezno skupaj z materami. Vsa žrebeta, ki niso pregledana v letu rojstva se registrirajo po postopku predpisanem za naknadno registracijo žrebet. Na pregledna mesta morajo rejci s seboj obvezno prinesti Identifikacijski dokument oz. Rodovniški list ali Potrdilo o poreklu kobile.

Prosimo vas, da na redne letne preglede pripeljete žrebeta slovenske hladnokrvne, posavske, haflinške, kasaške in ljutomerske kasaške pasme. Za žrebeta slovenske toplokrvne reje in šetland ponije je zaželeno, da se privedejo na razstavo žrebet, kjer bodo obenem tudi registrirana. Podobno velja za žrebeta islandske pasme ter konje Quarter horse, appaloosa in paint horse, ki so lahko privedena le na rejsko ocenjevanje, kjer se tudi registrirajo. Za pregled lipicanskih žrebet bo objavljeno posebno pregledno mesto. Zaželeno je, da se tudi žrebeta angleške polnokrvne, arabske polnokrvne in arabske reje privedejo na razpisane preglede, saj bo v nasprotnem primeru registracija le teh opravljena pozno jeseni v času naknadnih pregledov proti plačilu. Na pregledna mesta so lahko privedeni tudi osli za vpis v rodovniško knjigo skupaj z naraščajem, ki so ali nameravajo pristopiti k organizirani reji oslov.

Datumi in lokacije razstav za slovenske toplokrvne konje in šetland ponije ter datumi in lokacije rejskih ocenjevanj za konje islandske pasme, Quarter horse, appaloosa in paint horse, bodo s strani Priznanih rejskih organizacij oz. Združenj javljenji naknadno.

Ponovno vas opozarjamo, da so od 01.07.2009 v veljavi novi predpisi, ki urejajo označevanje in registracijo kopitarjev. Označitev in registracijo čistopasemskih žrebet rejcev, ki sodelujejo pri izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo, opravi strokovna služba na razpisanih preglednih mestih. Označitev konjev tistih pasem, ki so vključeni v Skupni temeljni rejski program je delno subvencionirana in kot taka precej nižja kot označitev kopitarjev za rejo in rabo, ki jo opravijo veterinarji pregledniki na domovih rejcev.

Predvsem opozarjamo na pravočasno prijavo žrebet in osličkov za označitev:

Žrebeta in oslički morajo biti identificirana (to je, čipirana, registrirana in imeti izdan ID) do 31. decembra v letu, v katerem so rojeni, ali 6 mesecev po rojstvu, pri čemer se upošteva kasnejši datum. To pomeni, da žrebet in osličkov, rojenih po 30. juniju ni nujno identificirati v letu rojstva, morajo pa biti identificirana v šestih mesecih po rojstvu. Lastnik oziroma imetnik kopitarja mora zaprositi za ID praviloma do 28. dneva starosti živali.

V primeru, da se pregledno mesto izvede na lokaciji rejca, na katerem bo privedenih oz. pregledanih manj kot 5 živali, so v ceno storitve vključeni materialni stroški storitve. Strošek pregledov bo v teh primerih znašal 40,19 EUR. Izjema so pregledna mesta, ki so do najbližjega razpisanega preglednega mesta oddaljena več kot 20 km.

V primeru, da se bo pregledno mesto izvedlo na domu brez predhodne najave oz. v času izven rednih letnih pregledov bo cena storitve znašala 56,28 EUR. Cena storitev mora biti usklajena s potrjenim -  veljavnim cenikom.

V primeru, da boste na pregledno mesto privedli osla z naraščajem je namesto Potrdila o pripustu potrebno na zgoraj navedeni naslov poslati izpolnjeno Vloga za označitev kopitarja, ki jo dobite na naši spletni strani http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija.

Na pregledna mesta morajo rejci s seboj obvezno prinesti Identifikacijski dokument odrasle živali.

Vsi privedeni konji in osli naj bodo primerno urejeni – očiščeni, z urejenimi kopiti in v primerni rejni kondiciji. V nasprotnem primeru se lahko pregled take živali zavrne.

Na vrh

SPONZORJI


 • Gospodarsko razstavišče
 • Kemofarmacija d.d.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Zavarovalnica Vzajemna
 • Carso d.o.o.
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • SPAR Slovenija, trgovinsko podjetje d.o.o.
 • CDE d.o.o.
 • Iskra PIO
 • Sava zavarovalnica
 • Servis Vaco d.o.o.
 • Pomurski sejem d.d.
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Avto Rajh d.o.o.
 • Pokojninska družba A